X

KULLANIM KOŞULLARI

MULTISPORT KARTLARIN KULLANIM KOŞULLARI

I. Tanımlar

‘Benefit Systems’

Merkezi ve kayıtlı adresi Maslak Mh. Eski Büyükdere Cd. No:7 Giz2000 K:4 D:13 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Benefit Systems Spor Hizmetleri Ltd. Şti. anlamına gelir.

‘MultiSport Kart’

Benefit Systems’e ait ve ayrı bir numarası olan kart anlamına gelir. MultiSport Kart sadece 18 yaşını doldurmuş kişilere verilebilir ve başka kişilere devredilemez. Her kişiye kendi adına düzenlenmiş yalnızca bir MultiSport Kart verilebilir.

‘Müşteri’

Çalışanlarına ve faaliyetleriyle ilişkili diğer bireylere sağlamak için Benefit Systems’dan spor ve rekreasyon hizmetleri satın alan şirketler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, şahıs şirketleri ve benzerleri anlamına gelir.

‘Spor Merkezi’

MultiSport Kart aracılığıyla kullanıma sunulan spor ve rekreasyon hizmetlerinin sunulduğu bir spor merkezi/yüzme kompleksi/fitness kulübü/tenis kortu/dans stüdyosu veya benzeri bir tesis anlamına gelir. Tüm Spor Merkezleri’nin bir listesi ve ilgili Spor Merkezleri’nde kullanılabilecek hizmetlere ilişkin bilgiler Benefit Systems’in internet sitesinde (https://benefitsystems.com.tr) bulunabilir.

‘Kullanıcı’

Kendi adına düzenlenmiş bir MultiSport Kart’a sahip 18 yaşından büyük bir kişi anlamına gelir.

‘Kimlik Belgesi’

Kullanıcı’nın adını, soyadını ve fotoğrafını içeren yetkili devlet, belediye, eğitim veya diğer makamlar tarafından verilmiş bir belge anlamına gelir (örn. kimlik kartı, pasaport, ehliyet, öğrenci kartı).

‘MultiSport Faaliyetleri’

Kullanıcılar tarafından kullanılabilecek tüm spor ve rekreasyon hizmetleri anlamına gelir. Kullanıcılar’ın kullanabilecekleri tüm hizmetler, kullanabilecekleri Spor Merkezleri ve hizmetlerin kullanım şartlarına ilişkin bilgiler https://benefitsystems.com.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. Belirli bir Spor Merkezi’nde belirli spor veya rekreasyon hizmetlerinin kullanımı için özel koşullar bulunması durumunda bunlar, ilgili Spor Merkezi için Ayrıntılar bölümünde yayınlanacaktır.

II. Konu

MultiSport Kartların Kullanım Koşulları (“Koşullar“), MultiSport Kartları’nın kullanımı kapsamında Benefit Systems ile Kullanıcılar arasındaki ilişkiyi düzenler.

III. Genel Hükümler

  1. Her Kullanıcı ay boyunca her gün bir Spor Merkezi’ni ziyaret etme ve Spor Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
  2. MultiSport Faaliyetleri’ne dahil olmayan diğer hizmetlerin kullanımı, ilgili Spor Merkezi’nin fiyat listesine göre ayrıca ödemeye tabidir. MultiSport Kartları, Benefit Systems’in https://benefitsystems.com.tr adresindeki internet sitesinde açıkça belirtilmediği sürece, bir kişisel antrenörün hizmetini ücretsiz olarak kullanma hakkını sağlamaz.
  3. MultiSport Kartları Benefit Systems’in mülkiyetindedir ve ilgili Müşteri ile olan sözleşme herhangi bir nedenle sona erdiğinde Benefit Systems’a iade edilmelidir.
  4. Kullanıcılar, MultiSport Kart’ın kullanım şartlarına ve ziyaret ettikleri Spor Merkezleri’nin her türlü işletme kurallarına (ilk kayıt, operasyon ve rezervasyon kuralları dahil) uymak zorundadırlar. Kullanıcılar’ın tabi olduğu MultiSport Kart’ın kullanım şartları ve Spor Merkezleri’nin işletme kuralları Benefit Systems’ın web sitesinde mevcut olup, Kullanıcı bu şartları okuyacağını ve bu şartlar ile bağlı olacağını, MultiSport Kart’ını bir defa kullanmakla bu şartları kabul etmiş sayılacağını kabul etmektedir. Kullanıcı’nın bu maddeyi ihlal etmesi durumunda, Benefit Systems, Kullanıcı’nın MultiSport Kartı’nı iptal etmeye veya MultiSport Faaliyetleri’ne erişimini derhal askıya alma hakkına sahiptir.
  5. Kullanıcılar’ın, MultiSport Kartları’nı başkalarına vermeleri, satmaları, kiralamaları, hediye olarak vermeleri, Spor Merkezleri’nde saklanmak üzere bırakmaları ve benzerleri dahil, Spor Merkezleri’ne kişisel erişim sağlamaktan başka bir amaç için kullanmaları yasaktır.
  6. Kullanıcılar, MultiSport Kartları’nın tasarımında herhangi bir değişiklik yapamazlar.
  7. MultiSport Kart’ın kaybı, hasara uğraması veya çalınması durumunda Benefit Systems, Kullanıcı tarafından 24 saat içinde ilgili Müşteri aracılığıyla bilgilendirmelidir. Kaybolduktan sonra bulunan bir MultiSport Kart derhal Benefit Systems’e gönderilmelidir.
  8. MultiSport Faaliyetleri’ne erişim ve MultiSport Kartları’nın kullanımı hakkında bilgi almak için 0850 477 0274 numarasını arayabilirsiniz.

IV. Spor Merkezleri’ne Erişim Koşulları

1. Spor Merkezi’ne yapılan her ziyarette Kullanıcı, MultiSport Kartı’nı, Kimlik Belgesi’yle ibraz etmek ve ziyaretini  elektronik kart okuyucusuna kaydetmek ve/veya gerekli olduğu yerde Spor Merkezi’nde ziyaret formunu imzalamakla yükümlüdür.

2. Spor Merkezi, anlık doluluğa göre Kullanıcı’nın Spor Merkezi’ne erişimini ilgili ziyaretle sınırlı olmak üzere kısıtlayabilir veya reddedebilir.

3. Benefit Systems, Kullanıcı’nın MultiSport Kart aracılığıyla hizmeti kullandığı sırada veya Kullanıcı’nın bir Spor Merkezi’nde uğradığı hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın, Benefit Systems web sitesinde yer alan Spor Merkezi’nin kullanım ve işletme kurallarına uymaması veya bunları ihlal etmesinden doğan kayıp ve zararlara ilişkin sorumluluk, münhasıran Kullanıcı’nın kendisine aittir. İlgili yasalar gereği alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, uygulanması ve sürdürülmesi Spor Merkezi’nin sorumluluğundadır.

4. Benefit Systems, MultiSport Faaliyetleri’ni ve Spor Merkezleri’ni değiştirme hakkını saklı tutar.

V. Diğer Konular

1. Spor Merkezleri çalışanları ve Benefit Systems çalışanları, Kullanıcılar’ın Kimlik Belgeleri’ni kontrol etme hakkına sahiptirler. Kimlik Belgeleri’yle MultiSport Kartı’ndaki bilgiler arasında tutarsızlık olması durumunda Benefit Systems, Kullanıcı’nın hizmetlere erişimini engelleme ve MultiSport Kart’ın iade edilmesini isteme hakkına sahiptir. Benefit Systems, Kart’ı elinde bulunduran kişinin Kimlik Belgesi’ni ibraz etmeyi reddetmesi durumunda da ilgili MultiSport Kartı’nı bloke etme hakkına sahiptir.

2. Koşullar, Benefit Systems tarafından değiştirilebilir. Benefit Systems, değiştirilen Koşullar’ı, yürürlüğe gireceği tarihten 15 gün önce internet sitesinde yayınlamakla yükümlüdür. Değiştirilen Koşullar, internet sitesinde yayınlanmalarını takip eden ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer. Müşteriler, değiştirilmiş Koşullar’a, Koşullar’ın internet sitesinde yayınlandığı ayın son gününe kadar info@benefitsystems.com.tr adresine e-posta göndererek itiraz etme hakkına sahiptirler. Değiştirilen Koşullar’a itiraz etmemeleri durumunda değiştirilen Koşullar, Müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır.

3. Koşullar’la ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ihtilafın çözümü için İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri münhasıran yetkili olacaktır.

MULTISPORT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN