X

MULTISPORT KART KULLANICILARI İÇİN GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. Genel Bilgiler

BENEFIT SYSTEMS Spor Hizmetleri Ltd. Şti’nin (“Benefit Systems”) Aydınlatma Beyanı, MultiSport kart kullanıcıları (“Kullanıcılar”) için 1 Ocak 2022’den itibaren olmak üzere geçerlidir.

Bir MultiSport kartına (“MS Kartı”) başvurarak veya bir başkasının sizin adınıza MS Kartı başvurusunda bulunmasını kabul ederek ve MultiSport programımızın kapsadığı hizmetlere erişmenizi sağlayan Benefit Systems ile sözleşme ilişkisine girerek, kişisel bilgilerinizi bizimle paylaşıyorsunuz.

Veri Sorumlusu: Benefit Systems Spor Hizmetleri Limited Şirketi

İletişim:

  • E-posta Adresi: info@benefitsystems.com.tr
  • Posta Adresi: Mektup: Maslak Mh. Eski Büyükdere Cd. No:7 Giz2000 K:4 D:13 Sarıyer / İstanbul. Lütfen zarfa “Kişisel Veriler” şeklinde bir not yazınız.

2. Topladığımız ve işlediğimiz kişisel veri türleri, bunları işleme yöntemlerimiz ve işlemenin amaçları ve yasal dayanağı

Aşağıdaki kişisel bilgilerinizi toplar ve işleriz:

  • Adınız ve soyadınız, MS Kart numaranız, kart tipi ve geçerlilik tarihi, varsa işveren sicil numaranız, MS Kartının kullanım yeri, saati ve hizmet türü, 

Bu bilgiler, talebiniz üzerine sözleşmeye dayalı bir ilişki kurmak (şahsen veya başka bir kişi aracılığıyla sunulan),  bir MS Kartı oluşturmak ve MultiSport programımızın kapsadığı hizmetlere erişiminize imkan tanımak ve işvereninizin MS Kartına ilişkin ödeyeceği ücret için faturalandırma gibi finans ve muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenir. Bu verilerin işlenmesindeki yasal dayanağımız, sizle aramızdaki muhtemel ve mevcut sözleşmesel ilişki, bir hakkın kullanımını tesis etmek ve meşru menfaatlerimizdir.

İşvereniniz, çalışanlarının MultiSport programına katılması için bizimle bir anlaşma yaptıysa ad, soyad ve işveren sicil numaranız işvereniniz tarafından bizimle paylaşılır. Bu paylaşımı hukuka uyun biçimde yapmak işvereninizin görevidir.

Kaydolurken “MultiSport dünyasından haberdar olmak istiyorum” seçeneğini işaretlemeniz halinde verileriniz aynı zamanda size çekiliş ve yarışmaların bildirilmesi, anketler, sağlanan hizmetten ve ürünün kullanımından memnuniyet hakkında sorular, yeni faydalar veya ürünler hakkında bilgi verilmesi gibi tanıtım amaçlı içeriklerin gönderilmesi için de kullanılır.

İletişim formlarımızda (formun türüne bağlı olarak) ad ve soyad, şirket adı, şehir, sabit/cep telefonu numarası ve e-posta adresi gibi bir kısım verileri aşağıdaki amaçlarla topluyoruz:

  • Bir teklif sunmak veya kullanıcılardan, şirketlerden, ortaklardan veya ilgili taraflardan gelen soruları e-posta veya telefon görüşmesi yoluyla yanıtlamak.
  • İletişim formunu doldururken “MultiSport dünyasından haberdar olmak istiyorum” seçeneğini işaretlediyseniz size çekiliş ve yarışmaların bildirilmesi, anketler, sağlanan hizmetlerden ve ürünlerin kullanımından memnuniyet hakkında sorular, yeni faydalar veya ürünler hakkında bilgi verilmesi gibi tanıtım amaçlı içeriklerin gönderilmesi.

Kişisel verilerin sağlanması isteğe bağlıdır ve talep edilen verileri sağlamayı reddederseniz, size belirli hizmetleri sağlayamayız veya faaliyetlerimiz, avantajlarımız ve promosyonlarımız hakkında sizi bilgilendiremeyiz.

Yukarıdakilere ek olarak, MS Kart’ınızın belirli bir süre içinde kullanım sayısı, kullanılan hizmet türü, hizmetin kullanıldığı zaman ve yer bilgilerini, MS Kartına dayalı olarak kullanılan hizmetler için iş ortaklarımıza ödeme yaptığımız için, meşru bir menfaatimiz olan MS Kartının olası kötüye kullanımını kontrol etmek ve önlemek amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler aynı zamanda istatistikler oluşturmak ve hizmetlerimizi geliştirmek amaçlarıyla da kullanılmaktadır.

3. Kişisel verilerin aktarılması 

Kişisel verilerinizi ilgisiz üçüncü kişilere aktarmayız ve uygun idari ve teknik tedbirleri alarak güvenli bir şekilde saklarız.

İş ortaklarımız olan spor merkezlerinin, sizi bir MS Kart kullanıcısı olarak tanımlayabilmesi ve böylece ürün ve hizmetlere MS Kartınız ile erişebilmeniz için 2. maddede belirtilen bazı verilerinizi spor merkezleriyle paylaşıyoruz.

Bilgi sistemimizin güvenliğini sağlayan ve geliştiren iş ortağımız, aynı zamanda verilerinizin güvenliğini de arttırmaktadır.[YMO1] [CS2] [EB3] 

Hizmet ve faaliyetlerimizi daha verimli ve etkin hale getirmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi teknik ve idari konularda bize hizmet sağlayan tedarikçilerimizle, hissedarlarımızla ve grup şirketlerimizle paylaşabiliriz.

Kişisel verilerinizi aktardığımız ve verilerinizi inceleme imkanına sahip olan tüm gerçek veya tüzel kişiler, sözleşme ilişkisi kapsamında kişisel verilerinizi koruma yükümlülüğüne sahiptirler ve ayrıca verilerinizin güvenliği için gerekli idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadırlar.

Sınırlı durumlarda bazı verileriniz, yasal mevzuatın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirebilmemiz için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iletilebilir.

4. Saklama süresi 

Kişisel verilerinizi, MS Kartının devre dışı bırakıldığı andan itibaren, MS Kartının yeniden etkinleştirilmesinin mümkün olduğu altı aylık süre boyunca saklarız. Kart belirtilen süre içinde etkinleştirilmezse arşivlenir ve verileriniz anonimleştirilir; böylece verileriniz, artık bir birey olarak tanımlanmanıza imkân veren bir formda olmaz.

MS Kartı devre dışı bırakıldığı anda, MS Kartın derhal arşivlenmesini ve verilerin derhal silinmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuat uyarınca talebinizi değerlendirmeye alacak ve yanıtlayacağız.

5. Kullanıcıların hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak bu beyanın başlangıcında yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bize iletebilirsiniz.

Talebinizin sonuçlandırılabilmesi için bazı durumlarda kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden belirli bilgiler talep etmemiz gerekebilir. Bu tür taleplerimiz de kişisel verilerinizin yetkisiz kişilere açıklanmasını önlemek amacıyla uyguladığımız bir diğer güvenlik önlemidir.

6. Değişiklikler 

Bu Aydınlatma Beyanı, mevzuata veya sektöre ve uygulamaya göre değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklikten zamanında haberdar edileceksiniz.

MULTISPORT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN